دستور العمل

شیوه ارسال اخبار تاثریا

شیوه ارسال خبر به دبیرخانه به شرح ذیل می باشد: اخبار دارای تیتر و متن خبری باشد. (نیاز به خبرکوتاه نیست) و داخل فایل word تایپ شود. همراه هر خبر یک عدد عکس با کیفیت، به ابعاد 450*600 پیکسل با فرمت jpg ارسال گردد. خبر و عکس داخل یک فایل به صورت فشرده(rar , zip […]

دستور العمل

دستورالعمل اجرایی چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

به پیوست فایل دستورالعمل اجرایی (اساسنامه) چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در سال تحصیلی 98-97 قرار گرفته است. جهت دریافت فایل دستورالعمل اجرایی چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا اینجا کلیک کنید.        

دستور العمل

فرم شماره 1: معرفی رابط مدارس

به پیوست فایل word و pdf فرم شماره 1 چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با عنوان «معرفی رابط» قرار گرفته است. جهت دریافت فایل word فرم شماره 1 (معرفی رابط) اینجا کلیک کنید. جهت دریافت فایل pdf فرم شماره 1 (معرفی رابط) اینجا کلیک کنید.

دستور العمل

فرم شماره 4: فرم داوری غیر حضوری

به پیوست فایل pdf فرم شماره 4 چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با عنوان «فرم داوری غیرحضوری» قرار گرفته است. جهت دریافت فایل pdf فرم داوری غیرحضوری (فرم شماره 4) اینجا کلیک کنید.

دستور العمل

فرم شماره 5: فرم داوری حضوری

به پیوست فایل pdf فرم شماره 5 چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با عنوان «فرم داوری حضوری» قرار گرفته است. جهت دریافت فایل pdf فرم داوری حضوری (فرم شماره 5) اینجا کلیک کنید.

دستور العمل

فرم شماره 3: شناسنامه آثار

به پیوست فایل word و pdf فرم شماره 3 چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با عنوان «شناسنامه آثار» قرار گرفته است. جهت دریافت فایل word فرم شناسه آثار (فرم شماره 3) اینجا کلیک کنید. جهت دریافت فایل pdf فرم شناسه آثار (فرم شماره 3) اینجا کلیک کنید.

دستور العمل

فرم شماره 2: آمار آثار ارسالی و آمار شرکت کنندگان

به پیوست فایل word و pdf فرم شماره 2 چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با عنوان «آمار آثار ارسالی» و «آمار شرکت کنندگان» قرار گرفته است.   جهت دریافت فایل word فرم آمار آثار ارسالی (فرم شماره 1_2) اینجا کلیک کنید. جهت دریافت فایل pdf فرم آمار آثار ارسالی (فرم شماره 1_2) اینجا کلیک […]