اعلام منابع پیشنهادی محور اقتصاد مقاومتی توسط دبیرخانه تا ثریا

برای یک ملت ، خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سروکار نداشته باشند . برای یک فرد ، توفیق عظیمی است که با کتاب مانوس و همواره در حال بهره گیری از آن یعنی آموختن چیزهای تازه باشد. « مقام معظم رهبری»

پیرو تصمیم اتخاذ شده در جلسه کمیته ی دبیرخانه جشنواره تا ثریا مبنی بر معرفی کتاب ها و منابع متنوع در هر 3 محور موضوعات جشنواره قابل ذکر است کتاب ها و سایت های پیشنهادی دبیرخانه جهت استناد پژوهشگران عزیز در محور اقتصاد مقاومتی در فایل ذیل اعلام می گردد. در پایان شایان ذکر است از زحمات کمیته منابع و کتابخانه سرکار خانم رزقی نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشیم.

جهت دریافت فایل منابع پیشنهادی محور اقتصاد مقاومتی اینجاکلیک کنید.