حضور جناب کنعانی درجمع شرکت کنندگان در جشنواره تاثریا(دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین (ع)-تربت حیدریه)

در روز سه شنبه مورخ7دی ماه 95 جناب سرهنگ کنعانی ریاست محترم موسسه در جمع دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره تاثریا حضور یافته و دانش آموزان گزارش کاری از فعالیت هایی که تاکنون انجام دادند را به ایشان  ارائه نمودند.

S6307581