برگزاری نمایشگاه ما می توانیم با محوریت جشنواره تا ثریا (دبیرستان دوره دوم دخترانه شماره 1 امام حسین (ع )-مشهد )

همزمان با روز حماسه 9 دی ماه، با محوریت جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا، نمایشگاه پوستری از فعالیت های علمی دانشمندان کشور عزیزمان از جمله نانو، انرژی هسته ای، اقتصادی و ……. که پیشرفت و جایگاه کشور عزیزمان ایران را معرفی می نماید، در محل سالن آموزشگاه نصب گردید. این نمایشگاه به دانش آموزان خود باوری و اعتماد به نفس را عرضه می نماید و نشان می دهد که اگر در عرصه های علمی و تحقیقی قوی و موثر عمل نماییم انشاالله قدرت همه جانبه ی خویش را به تمام جهانیان عرضه خواهیم نمود.