اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی جشنواره تاثریا ویژه پایه هفتم(دوره اول دخترانه – واحد3)

شنبه مورخ 1 دی ماه 97 معاونت فرهنگی و پرورشی آموزشگاه دومین کارگاه آموزشی جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا ویژه پایه هفتم برگزار گردید.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته واحد فرهنگی و پرورشی آموزشگاه، دومین کارگاه آموزشی چهارمین جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا ویژه پایه هفتم در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید. در کارگاه معاونت فرهنگی و پرورشی آموزشگاه سرکار خانم آخوندی برای دانش آموزان پایه هفتم اصول یک پژوهش موفق و روند برنامه های جشنواره را توضیح دادند و از تمامی دانش آموزان خواستند پس از برنامه ریزی کامل و انتخاب یک استاد راهنما به اولویت های ساختاری یک مقاله پژوهشی بپردازند.
با سپاس فراوان از همه ی دانش آموزان عزیزمان جهت همیاری و همکاری جهت اجرای این کارگاه مفید و ارزشمند.