اخبار

برپایی جایگاه جشنواره تا ثریا همزمان با هفته پژوهش(دوره اول دخترانه – واحد2)

زندگی یعنی پژوهش و یادگرفتن مطالب جدیدتر.

پژوهش یكی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یك كشور است و قدرت و استقلال هر كشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.

روز سه شنبه 27 آذرماه 97 همزمان با هفته پژوهش و با همت واحد پرورشی آموزشگاه جایگاه چهارمین جشنواره علمی و پژوهشی تا ثریا با محورهای موضوعات در زمینه های مختلف و شرایط شرکت در جشنواره رونمایی گردید .