اخبار

جلسه ویژه با شرکت کنندگان در جشنواره علمی پژوهشی “تاثریا” ویژه پایه نهم (دوره اول پسرانه – واحد 2)

در روز یکشنبه 2 دی ماه 97 اولین جلسسه تخصصی جشنواره علمی پژوهشی “تا ثریا” با دانش آموزان شرکتت کننده از پایه نهم در مکان نمازخانه برگزار گردید . در این جلسه ضمن تأکید مدیر مدرسه بر شرکت فعال و با انگیزه و علاقه فراوان در این جشنواره نکات مهمی را در رابطه با اهمیت تحقیق و پژوهش و همچنین کمک گرفتن از دبیران محترم بیان نمودند و در ادامه آقای بیات در رابطه با نحوه تحقیق و انتخاب منابع و همچنین نحوه خلاصه برداری نکات مهمی را بیان نمودند.