اخبار

برپایی نمایشگاه آثار پژوهشی جشنواره علمی پژوهشی تاثریا سال 96 دانش آموزان (دوره اول پسرانه – واحد 2)

در روز سه شنبه 4 دی ماه 97 نمایشگاهی از آثار پژوهشی جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا سال 96 دانش آموزان همه پایه ها در سالن دبیرستان برگزار گردید که دانش آموزان ضمن استفاده از آثار پژوهشی دانش آموزان از نحوه و روش های مقاله نویسی نیز آشنا می شوند.