اخبار

آماده سازی و تدارک افتتاح نخستین جشنواره علمی –پژوهشی تا ثریا

خدایا از تو امان خواهم در آن روزی که سود ندهد کسی را نه مال و نه فرزندان مگر آن کسی که دلی پاک به نزد تو آورد …

“مناجات امیرالمومنین علیه السلام ”
از جمله عوامل بسیار مهم در شناخت مشکلات جامعه و یافتن راه حل برای آن ها ، امر پژوهش و تحقیق است. پژوهش از دو بعد دارای اهمیت است ؛ نخست اینکه چاره گشای مشکلات فردی و اجتماعی است و دیگر اینکه با افزایش دانسته های انسان به او کمک می کند تا با انتقال یافته های خود به دیگران در حل مشکلات جامعه کمک مضاعف کند…
با این مقدمه قابل ذکر است جهت برگزاری مراسم افتتاحیه و آغاز نخستین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با همکاری کلیه ی اعضای کمیته ، دفتر دبیرخانه ،پوستر جشنواره ، سایت جشنواره و … آماده ی استفاده و رونمایی گردید.