فراخوان ارسال مقاله به سایت جشنواره تا ثریا

پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه ی همه جانبه ی یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.

به منظور پوشش و غنی سازی هر چه بهتر و متنوع تر بخش مقالات سایت دبیرخانه و ایجاد امکان استفاده کلیه ی مدارس از نمونه های مقالات دبیران و دانش آموزان عزیز، کلیه مدارس می توانند مقالات پژوهشی خود را در 3 محور اصلی نخستین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با عنوان 1- اقتصاد مقاومتی 2- پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری 3- تعالی و مقاوم سازی فرهنگی به پست الکترونیکی دبیرخانه ارسال نمایند . لازم به ذکر است مقالات بصورت کاربردی و حداکثر در 3 صفحه A4 با فونت B Zar ارسال گردد.