تماس با ما

دبیرخانه : دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 3 امام حسین (ع)

آدرس: خراسان رضوی- مشهد – خیابان سناباد – انتهای سناباد 4 – پلاک 44

تلفن : 38412657-051

تلفن همراه : 09374486607

پست الکترونیک: soraya20@chmail.ir