درباره ما

با توجه به این مهم که یکی از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت ، تربیت دانش آموزان پژوهنده و با ایمان است و همچنین با هدف توسعه ی آموزش مبتنی بر جستجوگری در بین دانش آموزان ، موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام نخستین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا را در سال تحصیلی 95 94 برگزار نمود و اینک شاهد برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در سال تحصیلی 96-95 می باشیم. جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا درصدد پاسخ دادن به این سوال است که چه کنیم تا دانش آموزانمان در کنار یادگیری الفبای درسی ، الفبای زندگی یعنی ؛ احترام ، اعتماد ، انضباط ، استقلال ، ارتباط موثر و بهداشت روحی روانی را فرا بگیرند و با معنویت و اخلاق ، مسئولیت و تعهد و مهارت و نوآوری بیشتر مانوس شوند.